SEO för B2B-företag


Dator i mötesrum på kontor


Syftet med SEO-arbetet är att få kunder att hitta till ditt företag och välja dina produkter eller tjänster. Det är en viktig kanal för att generera leads, få nya kunder och öka varumärkets synlighet. För att lyckas med sökmotoroptimering som B2B-företag finns några faktorer att ta särskild hänsyn till.

Hur skiljer sig B2B SEO från B2C SEO?

Grunderna i SEO-arbetet är samma, med en väl fungerande webbplats och bra innehåll som de viktigaste faktorerna. Målet är att få relevant trafik som konverterar, genom att optimera webbplatsen både tekniskt och innehållsmässigt.

Men det finns några aspekter som du behöver ta särskild hänsyn till när du arbetar med SEO inom B2B. Kundresan kan vara lång och komplex. Det är viktigt att noggrant definiera målgruppen och dess sökbeteende. Målgruppen kan ofta vara experter inom sitt område och då gäller det att kunna visa din egen expertis för att bygga förtroende. Det gör du genom att skapa innehåll som hjälper kunden att få konkreta svar på sina frågor och lösa sina problem.

Varför satsa på SEO för B2B-företag?

De beslutsfattare och inköpare som är dina potentiella kunder gör ofta omfattande efterforskningar innan inköp – en process som till stora delar sker online. B2B-kundresor är ofta långa och utgör en komplex process där en stor mängd information inhämtas. Syns ditt företag under den här processen ökar chansen att även inköpet sker hos dig.

SEO är ett långsiktigt arbete – görs det bra fortsätter insatserna att generera värde långt efter investeringen. Det gör SEO till en kostnadseffektiv kanal.

Eftersom kvalitet är viktigt för SEO när det gäller både teknisk prestanda och innehåll på din webbplats blir SEO-arbetet en slags automatisk kvalitetssäkring. Det är också varumärkesbyggande – varumärket får ökad synlighet genom att exponeras mer i sökmotorers resultatsidor.

Kartlägg kundresan

Kundresor inom B2B är ofta långa och komplexa. För att kunna fånga upp fler kunder via trafik från sökmotorer är det viktigt att kartlägga kundresan och skapa rätt innehåll för de olika stegen. Exempel på hur en kundresa kan se ut:

 • Identifiera problem – någonting behöver göras
 • Utforska lösningar – vad finns på marknaden som kan lösa våra problem?
 • Kravspecifikation – exakt hur behöver produkten eller tjänsten vara utformad?
 • Välja leverantörer – matchar de våra behov?
 • Validering – vi tror att vi har rätt lösning, men behöver kontrollera
 • Skapa konsensus – beslutsfattarna behöver bli eniga

Tänk på att kundresan sällan är linjär. Det kan bli mycket information att hålla reda på. Försök därför gör det så enkelt som möjligt för kunden att hitta rätt information och lösningar på din webbplats. Se också till att ha ett tydligt konverteringsfokus för varje sida.

Analysera dina målgrupper

För att få relevant organisk trafik som faktiskt konverterar gäller det att fokusera på rätt sökord. Nyckeln är att förstå sökbeteendet hos dina målgrupper. Din sökordsstrategi behöver alltså ha ett tydlig målgruppsfokus för att generera lönsam trafik.

Börja med att definiera dina målgrupper, eller synka sökordsanalyser med redan framtagna målgruppsprofiler och personas. Sedan finns det en hel del data att gräva fram: titta på vad som söks på din webbplats, på vad konkurrenterna gör, djupdyk i Google Analytics och Search Console. Prata med dem som bäst känner slutkunderna, som kundservice och säljare. Intervjua personer ur målgruppen.

Oftast finns det inom B2B åtminstone två olika målgrupper:

 • Beslutsfattare på ledningsnivå
 • Specialister, som ofta är de som ska använda dina produkter eller tjänster och är experter inom sina områden

Ta reda på vilka problem och utmaningar de möter för att skapa innehåll som matchar behoven. Anpassa innehållet efter målgruppen – experten vill ofta läsa fördjupande innehåll som går in på detaljer, medan en person på ledningsnivå kanske vill skapa sig en helhetsbild.

Arbeta med content marketing

När du har definierat vad dina målgrupper söker efter är nästa steg att börja producera relevant innehåll som möter dina målgruppers behov. På så sätt kan ditt innehåll generera leads som konverterar.

Content marketing och SEO går hand i hand. Och content marketing är en marknadsföringsmetod som passar väl för att möta de komplexa kundresorna inom B2B och behovet av fördjupande, målgruppsanpassat innehåll.

Dina målgruppsanpassade sökordsanalyser utgör en grund för att planera innehållsproduktionen. Men det viktigaste är att utgå från dina potentiella kunders behov. Hur hjälper du dem att lösa sina problem? Svara på frågeställningar och ge konkreta, användbara råd. Några exempel på uppslag till innehåll:

 • Hur gör jag? Hur använder jag?
 • Vad är?
 • Jämförelser eller bäst av…
 • Expertintervjuer (hjälper även att stärka din auktoritet inom området)
 • Alternativ till produkt/tjänst – till exempel, om det söks mycket efter dina konkurrenters produkter eller tjänster, presentera dina egna som ett bra (bättre?!) alternativ

En annan ingång för att fånga upp relevant organisk trafik är att titta på konkurrenterna – vad gör de som har hög synlighet på Google? Finns det luckor att bearbeta? Här kan finnas möjligheter att nå nya kunder.

Behöver du hjälp med ditt SEO-arbete? Jag är en frilansande SEO-konsult som har arbetat med B2B-kunder inom flera olika branscher och hjälper dig gärna!