5 snabba SEO-tips för Google Search Console


Google Search Console chart


Det finns många utmärkta SEO-verktyg att använda. Ofta kostar de en hel del. Men det kanske främsta SEO-verktyget av dem alla är gratis: Google Search Console. Här kan du analysera trafiken till din webbplats och upptäcka olika problem. Har du lärt dig grunderna och vill veta mer om hur du kan använda Search Console för att optimera ditt innehåll? Här hittar du fem snabba tips.

Hitta konkurrerande sökord

Gå till Performance-sektionen i Google Search Console för att se vilka sidor som visas för ett givet sökord. Klicka helt enkelt på sökordet och sedan på Pages. Är det flera sidor kan det vara så att de konkurrerar med varandra. Då behöver du åtgärda det.

Förbättra CTR från Google

Börja med att klicka i både “Average CTR” och “Average position” i Performance-sektionen. Sedan filtrerar du på position, säg ett värde lägre än 10. Du filtrerar genom att klicka på den gulmarkerade symbolen som visas i bilden nedan. Då får du fram alla sökord som rankar topp 9 på Google. Håll utkik efter sökord med många impressions men låg CTR.

Klicka på Pages-fliken för att se vilken eller vilka sidor som visas för valt sökord. Fundera på vilka förbättringar som kan göras för att fler ska klicka på just ditt sökresultat. Möter sidan sökintentionen? Kanske sidtitel och metabeskrivning behöver ses över för att bli tydligare och mer lockande.

Plocka lågt hängande frukt

Lågt hängande frukt är alltid tacksamt att arbeta med. Gör så här för att hitta sökord som är nära en bra position i sökresultaten, men behöver lite extra kärlek för att ta det där sista klivet.

Börja med att repetera de första stegen i exemplet ovan: gå till Performance klicka i både “Average CTR” och “Average position”. Filtrera fram sökord som rankar lägre än topp 5 – alltså har ett värde högre än 5. Sortera på impressions för att hitta sökord med många impressions men lite för låg position för att få många klick.

Identifiera sökord som är viktiga för din verksamhet. Fundera på hur innehållet kan optimeras för ökad synlighet. Du kan till exempel jämföra med konkurrenterna som rankar högre. Är det något som saknas i ditt innehåll?

Se vilka frågor användare ställer

Genom att filtrera med regex kan du enkelt se vilka frågor som användare ställer. Gör så här: Klicka på Performance, och sedan på New > Query > Queries Containing > Custom (regex). Klistra in den här koden:

\b(vem|vad|när|var|varför|hur)\b

Voila – du får en lista med alla sökningar som innehåller ett frågeord. Du kan förstås lägga till eller ta bort ord från koden, eller använda ett annat språk. Det här kan vara ett bra sätt att hitta sökord som du kan optimera för utökade sökresultat. Framför allt hjälper det dig att förstå vilken information dina potentiella kunder söker.

Se vilka sidor som inte får någon organisk trafik

Se alla sidor som har noll klick från Google genom att gå till Performance och filtrera på clicks, med värdet 0. Lägg till Position för att se placering i sökresultaten. Här kan finnas relevanta sökord som du behöver arbeta med för att få de där klicken.

Lycka till! Behöver du hjälp av en SEO-konsult? Kontakta mig.