SEO för nybörjare: 25 viktiga termer

Du visar för närvarande SEO för nybörjare: 25 viktiga termer
  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:SEO

“Förbättra din internlänkning och jobba med off-page optimering för att synas högre i SERPen.” Känns den meningen obegriplig? Här finns lösningen: en ordlista med 25 viktiga termer inom SEO.

Precis som i de flesta branscher florerar en stor mängd mer eller mindre svårbegripliga termer och förkortningar inom SEO-världen. Som nybörjare eller ovan beställare kan det vara svårt att hänga med. I min SEO-ordlista hittar du vanliga begrepp som hjälper dig att prata och förstå sökmotoroptimering.

SEO-ordlista

Alt-tag
Alt-taggar används för bilder på webbplatser. Taggen ska beskriva bilden med text, för både sökmotorer och personer med nedsatt syn som använder skärmläsare. Alt-taggen är alltså viktig för både tillgänglighet och SEO, inte minst bildsök.

Ankartext
Ankartext är de klickbara orden i en länk. Här rekommenderas att välja relevanta ord som ger en tydlig signal om innehållet som länken leder till.

Canonical
Canonical är en kod-tagg som används för att meddela sökmotorn vilken av två eller fler webbsidor med identiskt eller liknande innehåll som ska indexeras.

Duplicerat innehåll
Duplicerat innehåll är innehåll som är identiskt eller väldigt likt på två eller fler webbsidor. Eftersom det gör det svårt för sökmotorer att tolka vilken sida som är mest relevant bör det undvikas i möjligaste mån.

Extern länk
En extern länk är en länk till eller från en annan webbplats. Externa länkar till din webbplats är mycket värdefulla för SEO. Externa länkar från din webbplats kan också ha en positiv effekt när de används korrekt.

Indexering
I SEO-världen betyder indexering att en sida har blivit inplockad i en sökmotors gigantiska index. En sida måste vara indexerad för att visas i en webbsökning.

Internlänk
En intern länk är en länk mellan sidor på samma webbplats. Internlänkar är viktiga för SEO eftersom de visar sökmotorn hur en webbplats hänger ihop och vilka sidor som är viktigast.

Long tail
Sökord som är ganska eller mycket specifika och har relativt låg sökvolym kallas ibland long tail-sökord. De är ofta lite längre och innehåller fler ord. Fördelen är att konkurrensen om den här typen av sökord ofta är låg, vilket kan göra dem till en värdefull del av din sökordsstrategi.

Metabeskrivning
Metabeskrivning är en kort text som beskriver sidans innehåll. Den visas under sidtiteln i sökresultaten. Beskrivningen finns inlagd i källkoden och syns inte på själva sidan. En välskriven metatext kan öka klick-konverteringen från sökresultatsidan.

No index
Noindex är en tagg som säger till sökmotorer att inte indexera sidan.

Off-page
Off-page SEO handlar om att optimera signaler utanför din egen webbplats. Fokus ligger främst på att få externa länkar genom olika metoder.

On-page
On-page SEO handlar om att optimera allt innehåll och kod på en webbsida. Det inkluderar till exempel text, rubriker, internlänkning och meta-taggar.

Organisk trafik
Organisk trafik är den trafik som kommer från ett klick på ett obetalt sökresultat, alltså inte en annons, hos en sökmotor.

Redirects
Redirects, eller ompekningar på svenska, är en omdirigering av trafik från en webbsida till en annan.

Robots.txt
Robots.txt är en textfil kopplad till din domän som berättar för sökmotorn hur din webbplats ska indexeras.

Rankingfaktor
En rankingfaktor är en signal som påverkar sökmotorns bedömning av en sidas relevans.

SEO
SEO betyder sökmotoroptimering. Förkortningen står för engelskans Search Engine Optimization. Syftet är att optimera webbplatsinnehåll för att synas så högt som möjligt på sökmotorers sökresultatsidor.

SERP
SERP är en förkortning av Search Engine Result Page, alltså sökmotorns resultatsida. Det gäller att synas så högt som möjligt i SERP.

Sidtitel
En enskild webbsidas titel, som också är sidans titel i sökresultaten. Sidtitel anses vara en viktig rankingfaktor.

Sitelink
Sitelinks, eller webbplatslänkar, är sidlänkar som ibland visas under Googles sökresultat i ett så kallat utökat sökresultat. De underlättar för användaren att snabbt hitta relevanta sidor på webbplatsen.

Sitemap
En sitemap är som en karta över en webbplats. Den hjälper sökmotorn att förstå webbplatsens struktur och hitta alla sidor.

Statuskod
En http-statuskod är en tresiffrig standardresponskod från en webbserver på förfrågan från en webbläsare. Den triggas varje gång en webbsida besöks. Exempel på statuskoder är:
200: OK
301: Sidan är permanent ompekad
404: Sidan hittas inte
503: Tillfälligt avbrott

Strukturerad data
Strukturerad data är innehåll som struktureras i koden på ett standardiserat sätt för att berätta för sökmotorn vilken typ av innehåll det är. Optimera strukturerad data för att få större synlighet i sökresultaten.

Sökordsanalys
En sökordsanalys går ut på att hitta rätt sökord för att driva relevant trafik till din webbplats. Det finns en rad olika verktyg att använda för att hitta lämpliga sökord.

Sökvolym
Sökvolym är antal sökningar för ett specifikt sökord under en given sökperiod.